Zarządzanie parkingami

Zarządzanie i prowadzenie parkingów

Prowadzenie parkingów

Oferujemy profesjonalne zarządzanie parkingami. Posiadamy doświadczenie, sprzęt, własny serwis oraz personel niezbędny do skutecznego zarządzania parkingami. Środki finansowe, którymi dysponujemy pozwalają na dostosowanie parkingu do istniejących wymagań (automatyzacja poboru opłat, oznakowanie parkingu, utwardzenie podłoża, reklama, bieżące utrzymanie).

Jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy właścicielami małych i średnich parkingów oraz działek w atrakcyjnych lokalizacjach.

Z naszej strony zapewniamy:

  • dostarczenie i zainstalowanie urządzeń służących do automatyzacji parkingu lub wykorzystanie obecnej infrastruktury
  • dobór i szkolenie pracowników
  • nadzór techniczny nad całym parkingiem
  • najefektywniejsze wykorzystanie dostępnej powierzchni
  • maksymalizację przychodów z prowadzenia parkingu
Zapraszamy do współpracy!