Warianty systemów

Systemy parkingowe - warianty

Warianty systemów parkingowych

Możemy wyróżnić kilka podstawowych wariantów systemów parkingowych. Poszczególne warianty różnią się konfiguracją, typem urządzeń oraz oprogramowaniem.

Na wybór odpowiedniego wariantu wpływ ma wiele czynników. Główne z nich to: przeznaczenie parkingu (parking osiedlowy, w centrum handlowym, pod hotelem, itp.), pojemność parkingu, ilość wjazdów/wyjazdów oraz budżet inwestora.

Chociaż konfiguracja systemu parkingowego jest bardzo elastyczna, to jednak w pewnych rozwiązaniach stosowane są te same urządzenia oraz oprogramowanie. Dzięki usystematyzowaniu konfiguracji można z dużą dokładnością przedstawić koszt oraz ideę funkcjonowania systemu parkingowego w określonych wariantach.


systemy parkingowe


Podstawowe warianty systemów parkingowych to:
Systey parkingowe dla hoteli Systemy parkingowe z płatnością w automacie rozliczeniowym Systemy parkingowe z płatnością u obłusgi Systemy parkingowe specjalne
System hotelowy System parkingowy z płatnością w automacie rozliczeniowym System parkingowy z płatnością u obsługi System parkingowy o specjalnych funkcjach