Kompletny system parkingowy

Urządzenia parkingowe

Urządzenia w systemach parkingowych

Kompletny system parkingowy składa się z kilku podstawowych urządzeń. Ilość urządzeń oraz ich typ zależą od wariantu systemu parkingowego, wielkości parkingu, ilości wjazdów/wyjazdów oraz sposobu płatności. Niektóre urządzenia występują tylko w wybranych wariantach systemu parkingowego.

Gwarancją prawidłowej, długoletniej pracy systemu oraz zadowolenia użytkownika, jest odpowiedni dobór urządzeń. Do jego przeprowadzanie niezbędne są informacje takie jak wielkość parkingu, przewidywana rotacja pojazdów, charakter obiektu, sposób wnoszenia opłat za parkowanie, wielkość budżetu przeznaczonego na inwestycję.


Profesjonalne systemy parkingowe


Do najważniejszych urządzeń systemu parkingowego należą:

Szlabany w systemach parkingowych Bileterka Terminal wyjazdowy Automaty płatnicze Kasa ręczna
szlabany terminal wjazdowy terminal wyjazdowy kasa automatyczna stanowisko płatności ręcznych

Terminal wjazdowy

Terminal wjazdowy (bileterka, automat biletowy) to urządzenie służące do kontroli wjazdów. Automat biletowy funkcję główną pełni poprzez następujące czynności:

 • wykrywanie obecności pojazdu
 • instruowanie kierowcy o kolejnych czynnościach (informacje pokazują się na wyświetlaczu LCD)
 • umożliwienie komunikacji głosowej z obsługą parkingu
 • wydruk biletu
 • odczyt karty abonamentowej
 • sterowanie szlabanem

Bilety wjazdowe drukowane są na papierze termicznym o szerokości 57 mm. Wśród informacji zawartych na bilecie znajdziemy datę i godzinę wjazdu, kod kresowy, informacje o parkingu oraz opcjonalnie logo parkingu i wypis z regulaminu.

Terminal wjazdowy może zostać wyposażony w czujnik odebrania biletu. Wydrukowany, lecz nieodebrany bilet po upływie kilkunastu sekund zostaje wciągnięty z powrotem. Otwarcie szlabanu uwarunkowane jest odebraniem biletu. Zastosowanie takiego rozwiązania wyklucza możliwość wjazdu na parking bez pobrania biletu.

W celu zapewnienia bezawaryjnego działania automatu biletowego, wyposażony jest on m.in. w grzałkę, wentylator, termostat, zasilacz do pracy ciągłej oraz przemysłową drukarkę biletów.

Terminal wjazdowy - panel główny Terminal wjazdowy - podświetlana drukarka biletów Terminal wjazdowy - podświetlanie kolumny z napisem


Terminal wyjazdowy

Terminal wyjazdowy (automat wyjazdowy) to urządzenie służące do bezobsługowego wypuszczania pojazdów z parkingu. Do zadań terminalu wyjazdowego należą:

 • odczyt biletu parkingowego
 • odczyt karty abonamentowej
 • umożliwienie komunikacji głosowej z obsługą parkingu
 • sterowanie szlabanem

Automat wyjazdowy przesyła informacje pobrane z karty zbliżeniowej lub biletu wjazdowego, następnie wysyła dane do serwera parkingowego, który podejmuje decyzję, czy pojazd może zostać wypuszczony. Warunkiem wypuszczenia pojazdu jest opłacenie biletu w kasie automatycznej lub ręcznej, posiadanie opłaconego abonamentu lub specjalnych uprawnień.

Terminal wyjazdowy przystosowany jest do pracy ciągłej w warunkach pogodowych z jakimi spotykamy się w Polsce. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenie wyposażone jest w system regulacji temperatury i wilgotności, zasilacz przeznaczony do pracy ciągłej i wysokiej jakości skaner przemysłowy. Skaner jako główny element automatu wyjazdowego musi gwarantować szybki odczyt biletu, nawet tych pogniecionych i częściowo uszkodzonych.

Systemy parkingowe - terminal wyjazdowy Terminal wyjazdowy - panel główny


Systemy parkingowe Systemy parkingowe
Terminale wjazdowy i wyjazdowy zlokalizowane na wysepce stalowej oraz betonowej

Kasa automatyczna

Kasa automatyczna (automat rozliczeniowy) to urządzenie, które pozwala na bezobsługowe rozliczanie klienta. W zależności od modelu kasy urządzenie pełni następujące funkcji:

 • przyjmowanie bilonu
 • przyjmowanie banknotów
 • wydawanie reszty w bilonie
 • automatyczne uzupełnianie stanu bilonu do wydawania reszty
 • instruowanie klienta o kolejnych czynnościach (informacje pokazują się na dużym, kolorowym wyświetlaczu LCD. Istnieje możliwość instalacji ekranów dotykowych.)
 • umożliwienie komunikacji głosowej z obsługą parkingu
 • wydawanie biletu wyjazdowego (w wersjach systemów parkingowych bez okablowania)
 • wydawanie potwierdzenia uiszczenia opłaty

Automat rozliczeniowy

Automat rozliczeniowy przystosowany jest do montażu wewnątrz budynków oraz na zewnątrz (dla wygody użytkowników zalecamy instalację automatu płatniczego pod zadaszeniem, np. niewielką wiatą). Urządzenie wyposażone jest w alarm. Każde nieuprawnione otwarcie obudowy i silne wstrząsy powodują aktywację systemu alarmowego.

Automat rozliczeniowy Kasa automatyczna Automat płatniczy

Systemy parkingowe Systemy parkingowe


Stanowisko płatności ręcznych

Stanowisko płatności ręcznych (kasa ręczna) umożliwia operatorowi rozliczenie klienta korzystającego z parkingu. W skład stanowiska w zależności od konfiguracji wchodzą:

 • komputer PC z monitorem
 • oprogramowanie
 • czytnik biletów
 • drukarka biletów
 • drukarka fiskalna
 • drukarka faktur
 • czytnik kart abonamentowych
 • zasilacz awaryjny (UPS)
 • wyświetlacz ceny dla klienta
 • szuflada kasowa

Systemy parkingowe - kasa ręcznaParking może być wyposażony w wiele punktów rozliczeń ręcznych. Sytuacje takie mają często miejsce, gdy z jednego parkingu korzysta kilka hoteli. Głównym elementem stanowiska parkingowego jest komputer z oprogramowaniem (pełniący również funkcję serwera parkingowego). Serwer parkingowy to jednostka zarządzająca urządzeniami parkingowymi, zapisująca wszystkie operacje zachodzące na parkingu w bazie danych.

Oprogramowanie parkingowe realizuje następujące funkcje:

 • oblicza wysokość opłat za parkowanie
 • rozliczanie klientów bez biletów (zagubiony, zniszczony)
 • rozliczanie klientów parkingu według różnych taryf
 • generuje faktury oraz wysyła sygnał drukowania paragonu
 • po przyjęciu opłaty otwiera szlaban
 • liczy pojazdy w celu określenia stopnia zajętości parkingu
 • tworzy raporty i statystyki
 • umożliwia pracownikom obsługi parkingu komunikację z urządzeniami zewnętrznymi (informuje o kończących się rolkach papieru termicznego, nieprawidłowościach w działaniu)

Oprogramowanie parkingowe Program parkingowy Program parkingowy


Szlabany

Szlabany stosowane w naszych systemach przeznaczone są do pracy intensywnej co w połączeniu z konstrukcją elektromechaniczną gwarantuje długoletnią bezawaryjną pracę. Minimalny czas otwarcia szlabanu to 2 sekundy. Każde otwarcie szlabanu rejestrowane jest w systemie, co minimalizuje ryzyko nadużyć ze strony obsługi parkingu. Zamknięcie szlabanu następuje automatycznie po przejechaniu pojazdu. Szlabany współpracują z detektorami pojazdu lub fotokomórkami, które zapewniają bezpieczne użytkowanie szlabanu.

Szlabany w systemach parkingowych


Tablica zajętości

Tablice zajętości stosuje się w celu zaoszczędzenia czasu kierowców próbujących znaleźć wolne miejsce postojowe. Tablice zajętości mogą wyświetlać informacje o ilości wolnych miejsc na parkingach lub tylko napisy WOLNY – ZAJĘTY.

Tablica zajętości parkingu