Systemy zajętości parkingu

Systemy parkingowe

Systemy zajętości i nawigacji na parkingu

Przedstawiamy system ParkHelp - system zajętości parkingi i kierowania na wolne miejsca. Zadaniem systemu jest ułatwienie kierowcom odnalezienie wolnego miejsca parkingowego, zmniejszenie ruchu kołowego na parkingu oraz efektywniejsze wykorzystanie powierzchni parkingowej.

Opis systemu

Przed wjazdem na parking kierowca jest informowany o wolnych miejscach za pomocą systemu tablic cyfrowych oraz sygnalizatorów. Wszystkie informacje są gromadzone i przechowywane w koncentratorach danych, a następnie są one udostępniane zgodnie z kryteriami ustalonymi przez administratora. System natychmiastowo przekazuje aktualne informacje o sytuacji na parkingu zarówno kierowcom jak i osobom nim zarządzającym.
Korzyści

Najważniejsze korzyści wynikające z instalacji systemu ParkHelp:

 • Skraca czas parkowania – znacząco wzrasta rotacja klientów.
 • Przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o wolnych stanowiskach parkingowych.
 • Maksymalizuje wykorzystanie miejsc parkingowych
 • Ogranicza emisję spalin
 • Zwiększa płynność oraz eliminuje utrudnienia w ruchu na parkingu.
 • Zwiększa komfort użytkowania parkingu - kierowcy nie stresują się poszukiwaniem miejsca do zaparkowania.
 • System przekazuje do administratora informacje w czasie rzeczywistym o stanie parkingu (program posiada wizualizację parkingu, statystyki przepływu pojazdów, itp.)

Elementy systemu

Kompletny system zajętości i zarządzania ruchem ParkHelp składa się z modułów, z których najważniejsze to:

 • czujnik pozycji (sensory)
 • sygnalizator pozycji (czerwony/zielony, czerwony/niebieski)
 • dynamieczne sygnalizatory strefowe (alejkowe, piętrowe)
 • tablica świetlna kondygnacyjna
 • tablice główne ParkManager przy wjeździe
 • oprogramowanie do zarządzania systemem parkingowym z interfejsem
 • okablowanie, trasy kablowe, elementy systemowe

System zajętości parkingu - sygnalizator System zajętości parkingu - wyświetlacz strefowy Tablica systemu zajętości parkingu

System zajętości parkingu System zajętości parkingu - wizualizacja parkingu