Warianty - Płatność u obsługi parkingu

Systemy parkingowe - warianty

System parkingowy z płatnością u obsługi

Prezentowany wariant systemu parkingowego przeznaczony jest na małe i średnie parkingi. Przy wjeździe kierowca pobiera z terminalu wjazdowego bilet parkingowy. Po zakończeniu postoju rozliczenie odbywa się u pracownika obsługi na stanowisku płatności ręcznych.

W zależności od wielkości parkingu oraz innych uwarunkowań punkt poboru opłat może być zlokalizowany bezpośrednio przy wyjeździe lub w pewnej odległości od wyjazdu. Jeżeli z punktu płatności ręcznych nie można kontrolować wyjazdu niezbędne jest zastosowanie terminalu wyjazdowego. Urządzeniem tym może być kolumna ze skanerem biletów, który komunikując się z serwerem parkingowym sprawdza czy bilet został opłacony.

Na dużych parkingach dodatkowo stosuje się kasy automatyczne, których głównym zadaniem jest rozładowanie ruchu przy stanowisku płatności ręcznych, a przez to skrócenie czasu obsługi.

Przykładowa konfiguracja systemu z płatnością na stanowisku płatności ręcznych zlokalizowanym przy wyjeździe:

 • szlaban – 1 szt.
 • bileterka - 1 szt.
 • detektor pętli indukcyjnej – 2 szt.
 • komputer PC z monitorem – 1 szt.
 • oprogramowanie – 1 szt.
 • drukarka faktur – 1 szt.
 • drukarka fiskalna – 1 szt.
 • skaner biletów - 1 szt.
 • wyświetlacz ceny dla klienta – 1 szt.

Przykładowa konfiguracja systemu z płatnością w kasie automatycznej lub na stanowisku płatności ręcznych zlokalizowanym w odległości od wyjazdu:

 • szlaban – 2 szt.
 • bileterka - 1 szt.
 • terminal wyjazdowy - 1 szt.
 • detektor pętli indukcyjnej – 2 szt.
 • komputer PC z monitorem – 1 szt.
 • oprogramowanie – 1 szt.
 • drukarka faktur – 1 szt.
 • drukarka fiskalna – 1 szt.
 • wyświetlacz ceny dla klienta – 1 szt.
 • kasa automatyczna - 1 szt.

Pobierz folder - System parkingowy z płatnością u obsługi.