Warianty - Systemy specjalne

Systemy parkingowe - warianty

Systemy parkingowe o specjalnym przeznaczeniu

W celu zaspokojenie potrzeb klienta, jesteśmy w stanie zaprojektować oraz wdrożyć nawet nietypowe rozwiązania systemów parkingowych.

Przykładem może być system parkingowy przystosowany dla samochodów typu TIR (charakterystyczna wysokość terminali) lub system parkingowy dla szpitali, w którym terminale wjazdowe i wyjazdowe zostają wyposażone w czytniki radiowe dalekiego zasięgo lub sterowanie radiowe. Obecność karetki pogotowania w pobliżu terminali powoduje podniesienie szlabanów do góry w celu umożliwienia sprawnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.


System parkingowy MINI

System parkingowy Mini jest przeznaczony dla małych i średnich parkingów komercyjnych. Zaletą systemu jest niski koszt wdrożenia. Chociaż zasada funkcjonowania systemu oraz zastosowane urządzenia należą do prostych rozwiązań, szczelność parkingu jest bardzo wysoka. Każde otwarcia szlabanu oraz wysokość naliczonych opłat są zapisywane w systemie, przez co ryzyko nadużyć ze strony obsługi jest minimalne.

Nośnikiem informacji w tym wariancie systemu parkingowego mogą być karty zbliżeniowe lub bilety jednorazowe.

System pracujący w oparciu o karty zbliżeniowe

Opis systemu: Przy wjeździe kierowca od pracownika obsługi otrzymuje kartę zbliżeniową. Bezpośrednio przed wydaniem karta jest aktywowana w systemie. Od tej pory naliczany jest czas postoju. Rozliczenie odbywa się również u obsługi parkingu na podstawie informacji zapisanych na karcie zbliżeniowej.

Pobierz folder - System parkingowy - Karta Mini.


System oparty o bilety wjazdowe

Opis systemu: Przy wjeździe kierowca od pracownika obsługi otrzymuje wydrukowany w tym momencie bilet wjazdowy. Na bilecie znajduje się data oraz godzina wjazdu zapisana w kodzie kreskowym oraz w postaci ciągu cyfr. Po zakończeniu parkowania przed wyjazdem z parkingu kierowca uiszcza opłatę u pracownika obsługi. Bilet zostaje zeskanowany, a system oblicza koszt parkowania. Wysokość opłaty wyświetla się na monitorze komputera oraz na wyświetlaczu cenowym dla klienta. Pracownik potwierdza przyjęcie pieniędzy, następuje wydruk paragonu oraz otwarcie szlabanu.

Pobierz folder - System parkingowy - Bilet Mini.


System parkingowy abonamentowy

System parkingowy w przedstawionej konfiguracji umożliwia wjazd i wyjazd z parkingu w sposób bezobsługowy. Użytkownicy parkingu otrzymują karty zbliżeniowe z określonym terminem ważności. Po upływie okresu abonamentowego (np. miesiąca) wjazd ani wyjazd z parkingu nie jest możliwy. Programowanie kart odbywa się z poziomu komputera.

System abonamentowy nie pozwala na na użycie karty do otwarcia szlabanu wjazdowego, jeżeli wcześniej nie została użyta do wyjazdu pojazdu z parkingu (zabezpieczenie przed nieuprawnionym wjazdem). Nasz system parkingwy oparty o zbliżeniowe karty abonanentowe posiada również inne zabezpieczenia chroniące przed nieuprawnionym przekazywaniem sobie kart przez osoby parkujące.


Systemy parkingowe nie wymagające okablowania

W ofercie posiadamy system parkingowy, który do prawidłowego funkcjonowania nie potrzebuje okablowania sterowniczego urządzeń. Wszystkie informacje niezbędne do rozliczenia i wyjazdu z parkingu są przenoszone na nośnikach informacji (bilety parkingowe lub karty zbliżeniowe). Rozwiązanie to skonstruowano z myślą o już istniejących parkingach, w których wykonanie instalacji teleinformatycznej byłoby zbyt kosztowne.

Każdy nasz system parkingowy może zostać wykonany w wersji niewymagającej okablowania teleinformatycznego.