Warianty - System z płatnością w kasie automatycznej

Systemy parkingowe - warianty

System parkingowy z płatnością w automacie rozliczeniowym

Wariant systemu parkingowego przeznaczony jest na małe, średnie i duże parkingi. Zarówno wjazd, rozliczenie za postój jak i wyjazd odbywają się automatycznie.

Opis systemu: Przy wjeździe kierowca pobiera z terminalu wjazdowego bilet parkingowy. Rozliczenie za postój odbywa się w kasie automatycznej. Automat płatniczy może przyjmować bilon i banknoty oraz wydawać resztę. Rozliczony bilet wjazdowy służy do wyjazdu z parkingu. Tuż przed wyjazdem kierowca przykłada bilet do skanera w terminalu wyjazdowym. Po zaakceptowaniu biletu następuje otwarcie szlabanu.

Wszystkie elementy parkingu, dla ułatwienia obsługi, powinny zostać wyposażone w interkomy służące do komunikacji głosowej z pracownikiem obsługi parkingu. Pracownik obsługi wyposażony jest w urządzenia służące do ręcznego rozliczania należności oraz drukowania nowych biletów. Stanowisko to jest pomocne w przypadku zagubienia biletu lub jego zniszczenia uniemożliwiającego odczyt w kasie automatycznej. Wnoszenie opłat za zgubiony bilet, wydanie nowego biletu oraz przedłużanie abonamentów postojowych może odbywać się bezpośrednio w automacie rozliczeniowym.

Pracownik obsługi otrzymuje bieżące informacje o nieprawidłowościach w działaniu systemu lub komunikat o kończących się materiałach eksploatacyjnych w urządzeniach (np. papieru w terminalu wjazdowym).

System parkingowy instalowany na parkingach wielopoziomowych zalecamy wyposażyć w tablice informujące o zajętości parkingu na poszczególnych poziomach.

Przykładowa konfiguracja systemu hotelowego:

  • szlaban – 2 szt
  • terminal wjazdowy – 1 szt.
  • terminal wyjazdowy – 1 szt
  • detektor pętli indukcyjnej – 2 szt.
  • kasa automatyczna – 1 szt.
  • komputer PC z monitorem – 1 szt.
  • oprogramowanie – 1 szt.
  • drukarka faktur – 1 szt.
  • drukarka fiskalna z funkcją drukowania biletów – 1 szt.
  • tablica zajętości parkingu - 1 szt.

Pobierz folder - Systemy parkingowe z płatnością w kasie automatycznej.